فعالیت ما در بازارهای مالی ایران نیازمند یک مهارت و دانش خاصی است که افراد موفق این عرصه عموماً با تجربه و یا کسب دانش آن را فرا گرفته اند. افرادی که در این صنعت به موفقیت های مالی بالایی رسیدند قالباً موفقیت خود را از تجربه و کسب دانش تخصصی تحلیلگری به دست آورده‌اند.


اما آیا می توان این تخصص و تجارت با گذراندن دوره ها فقط کسب کرد، اگر اینگونه هست پس چرا افرادی بیشماری که در این صنعت هستند همه موفق نیستند. در اینجا نکات به صورت خلاصه وار گفته و شده است.

 

در مقاله های بعدی نکات با توضیحات کارشناس این مرکز به اطلاع شما می رسانیم.


نکته اول: داشتن سبد سهام 
نکته دوم: مزیت و عیب های تک سهم شدن در بوس
نکته سوم: گپ یا شکاف های قیمت
نکته چهارم: تغییر قیمت سهام ها بعد از تقسیم سود نقدی سهام
نکته پنجم: سودهای مرکب در بازار بورس
نکته ششم: ریسک در بازار بورس (ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک)
نکته هفتم: نرخ دلاری و سهام دلاری
نکته هشتم: تفاوت قیمت های آخرین معامله و قیمت های پایانی
نکته نهم: عمق بازارها سهام
نکته دهم: میزان نوسان قیمت سهام ها 

کارگزاری نگاه نوین